Prijzen vuurwerkkaravaan

Frank Niens reikt prijzen vuurwerkkaravaan uit Onze inwoners hebben massaal geveegd op nieuwjaarsdag en maar liefst 1800 kg vuurwerkresten ingeleverd bij de vuurwerkkaravaan. Als je vuurwerk inlevert bij de vuurwerkkaravaan kon je net als voorgaande jaren een  kans maken op Lees verder →

Raadpleinsessie

Vanavond is er een Raadpleinsessie om 19.30 uur met de volgende punten op de agenda:   Vaststellen beleidsplan Groen, Samen doen! (bespreekstuk) Aanpassing verordening afvalstoffenheffing (hamerstuk) Vaststellen verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp (bespreekstuk) Bespreking informatienotitie Meerjarenvisie opvang en beschermd wonen Lees verder →